Thông tin cho các nhà tài trợ tương lai

Các doanh nghiệp, tổ chức có thể tài trợ cho Dự án bằng tiền hoặc hiện vật, hoặc bằng việc hỗ trợ tổ chức chương trình. Để biết thêm chi tiết về các gói tài trợ cũng như quyền lợi của nhà tài trợ, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Pencil Philosophy – Triết học Bút chì tại địa chỉ email: [email protected]