Ban tổ chức Pencil Philosophy 2022 có sự tham gia của các bạn trẻ Việt Nam nhiệt huyết, tài năng, và có đam mê với khoa học, triết học, nghệ thuật:

 • Nguyễn Thị Thu Hiền (Lớp học hè)
 • Đinh Thị Hồng Hạnh (Lớp học hè)
 • Võ Đình Minh Quang (Nhưng mà thực ra…)
 • Nguyễn Quang Minh (Nhưng mà thực ra…)
 • Tạ Khánh Linh (Nhưng mà thực ra…)
 • Thân Phương Thảo (Nhưng mà thực ra…)
 • Nguyễn Tuấn Long (Social media)
 • Lê Thị Thục Anh (Social media)
 • Nguyễn Khánh Như (Social media)
 • Vũ Hoàng Anh (Social media)
 • Đặng Huỳnh Thanh Trúc (Social media)
 • Nguyễn Ngọc Minh Chi (Finance & Logistics)
 • Nguyễn Quỳnh Nga (Finance & Logistics)
 • Nguyễn Trần Minh Nhật (Finance & Logistics)