Năm 2022, Lớp học hè được xây dựng xoay quanh chủ đề Niềm tin, với 8 buổi học và 2 buổi ngoại khóa được dẫn dắt bởi các giảng viên và diễn giả tâm huyết.
Thông tin về buổi học và giảng viên:
Các danh hiệu và thành tích trong lớp học hè
Ong Ong – Recap ấn tượng
Ong Vàng – Thành viên nhóm điều phối sôi nổi nhất
Ong Mật – Thành viên nhóm chăm chỉ recap nhất
*nhấn vào ảnh để xem chi tiết buổi học

Buổi 1:

Dương Quế Chi
Ký Thanh Chương
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Huỳnh Bảo Hạnh Vi

Buổi 2:

Dương Quỳnh Anh
Mai Bảo Trân
Võ Minh Trí
Trần Đình Phương Uyên

Buổi 3:

Nguyễn Thành Lâm
Võ Thị Hoài Nhi
Huỳnh Kim Ngân
Trần Vũ Bảo Ngân

Buổi 4:

Trần Gia Bảo
Võ Thụy Khánh Ngọc
Trần Hoàng Nguyên
Hoàng Quỳnh Trang

Buổi 5:

Vũ Trọng Đức Anh
Trần Ngọc Tùng Chi
Phạm Vũ Minh Kiệt
Chu Hữu Đăng Trường

Buổi 6:

Đoàn Việt Đức
Đỗ Thị Ngọc Minh
Nguyễn Đỗ Anh Thư

Buổi 7:

Lê Minh Huyên
Lê Linh Phương
Nguyễn Thị Anh Tú
Uông Thanh Tú

Buổi 8:

Phạm Quang Duy
Phạm Quỳnh Hương
Hoàng Văn Khang
Nguyễn Đức Anh Tài