Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành

PGS.TS., Chuyên gia Kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) – viện nghiên cứu do ông đồng sáng lập năm 2008.

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Thành viên Nhóm tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016
  • Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về Kinh tế học, đóng góp tham gia vào các cuộc thảo luận và hoạch định chính sách Kinh tế Việt Nam
  • Chủ biên của chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam
  • Học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (Hoa Kỳ)
  • Thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA)
  • Tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách Kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, và kênh truyền thông ở Việt Nam

Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu

Tiến sĩ văn học, giảng viên Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội, hướng nghiên cứu: Lý thuyết văn học, Văn học so sánh.

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Dịch giả của một số cuốn sách như Triết học cho trẻ em (Đông A & NXB Hồng Đức), Chết cho tư tưởng: Cuộc đời nguy hiểm của các triết gia (Nhã Nam & NXB Tri thức).
  • Có bài viết công bố trên các sách: Văn học so sánh – Nghiên cứu và triển vọng; Văn học Việt Nam sau 1975 – Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy; Nghiên cứu văn học Việt Nam – Những khả năng và thách thức; Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam; Những cạnh khía của lịch sử văn học
  • Tham gia viết bài nghiên cứu trên các tạp chí Nghiên cứu văn học, Văn hóa nghệ thuật, Văn nghệ quân đội, Sông Hương, Tia Sáng, v.v. và dịch thuật với bút danh Hải Ngọc, An Vân.