Nguyễn Khuông Hồng Ngọc

Thạc sĩ Triết học tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội. Thạc sĩ Triết học, Văn hóa và Tôn giáo Đại học Nhân Dân, Bắc Kinh.

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Trợ giảng bộ môn Triết học và tư duy phản biện tại trường Đại học VinUniversity
  • Sáng lập viên tổ chức Being101
  • Tổ chức dự án Hopelab với tư cách là một diễn giả hợp tác cho một số các buổi thuyết trình và thảo luận cộng đồng

Vũ Minh Hoàng

Giảng viên tại Fullbright chuyên ngành Lịch sử học và Việt Nam học. Tốt nghiệp cử nhân tại Học viên Kinh tế và Chính trị London. Nghiên cứu Tiến sĩ về Lịch sử tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Làm việc tại Học viện Ngoại giao Việt Nam trong vai trò thiết kế và giảng dạy khóa học mùa hè về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ và an ninh quốc tế.
  • Tốt nghiệp Cử nhân loại Xuất sắc (First Class Honours) và đạt Giải thưởng Stevenson tại trường Học viện Kinh tế và Chính trị London.

Hà Yến Chi

Thạc sĩ ngành Nghiên cứu Đông Nam Á và Nhân học, học chương trình tiến sĩ ngành Nhân học tại Đại học California Riverside. Cử nhân ngành Nghiên cứu quốc tế / Tâm lý học văn hóa tại Đại học Trinity, Connecticut.

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Sciences Po Paris, Pháp (2014-2015) và Đại học Nanzan tại Nagoya, Nhật Bản
  • Làm việc trong ngành du lịch cộng đồng tại Hà Giang
  • Tham gia giảng dạy tại trường Tokyo Air Hotel and Travel College (Nhật Bản)
  • Làm việc với Mạng lưới Tiên Phong vì Tiếng nói người dân tộc thiểu số và Viện iSEE với vai trò tư vấn dự án