Phan Đức Hiếu

Co-President Pencil Philosophy tại Hà Nội

Sinh viên ngành Marketing Management – Đại học Anh Quốc Việt Nam

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Trưởng BTC TEDxTrangThiSt 2020
  • Quán quân Học bổng Hoàng tử Anh trường Đại học Anh Quốc Việt Nam
  • Á quân Cuộc thi Khởi nghiệp Hult Prize at BUV – Đại diện Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam tham gia vòng chung kết khu vực châu Á

Trần Khánh Linh

Co-President Pencil Philosophy tại Sài Gòn

  • Chuyên viên phân tích kinh doanh – Công ty tư vấn YCP Solidiance (văn phòng Việt Nam)
  • Quản lý sản xuất – UNIQLO
  • Cử nhân Đại học Ngoại Thương (Hà Nội)

Nguyễn Ngọc Trâm

Vice President Pencil Philosophy tại TP. Hồ Chí Minh

Sinh viên trường đại học Fulbright Việt Nam

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Co-host PISE năm 2019 và 2020

Nguyễn Minh Phương

Project Assisant Pencil Philosophy

Sinh viên chuyên ngành Marketing – Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Thành viên ban Truyền thông – WaterWise Vietnam 2018
  • Đại biểu Hanoi Model East Asia Summit 2019
  • Đại biểu Hội nghị Thanh niên trẻ ASEAN 2020 (AYC)