Học phí

Pencil Philosophy – Triết học Bút chì 2021 miễn học phí cho chương trình Lớp học Hè, áp dụng cho cả lớp học ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký

Vòng 1: Đơn đăng ký

Các bạn hoàn thành đơn đăng ký tại:

Hạn đăng ký là 23h59’, Chủ nhật ngày 27/5/2020 cho cả 2 miền.

Vòng 2: Trả lời tự do

Sau khi kết thúc vòng 1, toàn bộ ứng cử viên sẽ được ban tổ chức gửi email thông báo kết quả. Những ứng cử viên vượt qua vòng 1 sẽ tham gia vòng 2. Hình thức, nội dung chi tiết của vòng 2 sẽ được Ban tổ chức thông báo qua email tới các ứng cử viên.

Tham khảo đề bài vòng 2 các năm trước: