Trần Việt Long

Co-Founder, Board Member

Machine Learning Engineer tại công ty Tiktok (Hoa Kỳ), thạc sĩ Đại học Stanford (Hoa Kỳ), cử nhân Đại học Columbia (Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Hai năm làm việc tại quỹ tài chính AllianceBernstein (Hoa Kỳ)
  • Thực tập sinh tại công ty công nghệ Groupon (Hoa Kỳ), tổ chức nghiên cứu chính sách Council on Foreign Relations (Hoa Kỳ), công ty tư vấn NERA Economic Consulting (Hoa Kỳ)
  • Giải thưởng summa cum laude và Phi Beta Kappa ở ĐH Columbia
  • Giải thưởng Charles A. Beard Prize dành cho luận văn tốt nghiệp xuất sắc nhất khoa Chính sách, ĐH Columbia

Trương Ngọc Hà Linh

Board Member

  • Ứng viên Thạc sĩ, Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ)
  • Cử nhân Tâm lý học, Đại học Providence (Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Trợ lý giảng viên Triết học tại Đại học Vanderbilt (Hoa Kỳ)
  • Một năm Trợ lý Kế toán Tài chính tại Khoa Material Sciences and Engineering thuộc Viện MIT (Hoa Kỳ)

Trần Vân Khánh

Board Member

Điều hành New Gentry Beerhouse (Việt Nam), cử nhân Đại học Luật Hà Nội (Việt Nam).

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Đồng sáng lập và Thành viên Ban điều hành Sunday Art Club (Việt Nam)