Trần Việt Long

Co-Founder, Advisor

Machine Learning Engineer tại công ty Tiktok (Hoa Kỳ), thạc sĩ Toán thống kê Đại học Stanford (Hoa Kỳ), cử nhân Kinh tế & Toán thống kê Đại học Columbia (Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Hai năm làm việc tại quỹ tài chính AllianceBernstein (Hoa Kỳ)
  • Thực tập sinh tại công ty công nghệ Groupon (Hoa Kỳ), tổ chức nghiên cứu chính sách Council on Foreign Relations (Hoa Kỳ), công ty tư vấn NERA Economic Consulting (Hoa Kỳ)
  • Giải thưởng summa cum laude và Phi Beta Kappa ở ĐH Columbia
  • Giải thưởng Charles A. Beard Prize dành cho luận văn tốt nghiệp xuất sắc nhất khoa Chính sách, ĐH Columbia
  • Đồng sáng lập, điều hành Tinai

Trần Vân Khánh

Advisor

Điều hành New Gentry Beerhouse (Việt Nam), cử nhân Đại học Luật Hà Nội (Việt Nam).

Kinh nghiệm/Thành tích

  • Đồng sáng lập và Thành viên Ban điều hành Sunday Art Club (Việt Nam)